• HOA SEN
  • CP
  • Petro
  • TBRC
  • TIGI
  • Vissan
  • JVF
  • Kirby
  • NTaco
Slider4 Slider2 Slider1 Slider3
Cân bàn thủy sản
Cân bàn thủy sản
Cân bàn thủy sản Cân bàn thủy sản Cân bàn thủy sản
Thông số kỹ thuật :
Cân bàn thủy sản WKH-(30kg x 0.01kg)
Cân bàn thủy sản WKH-(60kg x 0.01kg)
Cân bàn thủy sản WKH-(100kg x 0.01kg)
Cân bàn thủy sản WKH-(150kg x 0.02kg)
Cân bàn thủy sản WKH-(300kg x 0.05kg)
Cân bàn thủy sản WKH-(500kg x 0.1kg)

 

Sản phẩm tương tự
SẢN PHẨM BÁN CHẠY